Vad är metallstämpling
- Dec 27, 2017 -

Metallstämpling är en tillverkningsprocess som använder en metallstämplingsdjup eller en serie metallstämpling dör för att forma ett metallplåt i en tredimensionell form. Metallstämplingsprodukter används i olika branscher, såsom bilar och hushållsapparater. Bilstämpling är en viktig del av metallstämplingsindustrin.

Metallplåt kan formas mycket effektivt genom metallstämpling. Metallstämplingsdysan är monterad på pressen, och ett arbetsstycke bildas vid varje slag av pressen.

Tillverkningen av metallstämpling görs av en metallstansarbetare. Metallstämplingsdörrar tillverkas av verktygsmaskiner eller dösmöbler. Vissa verktygsmaskiner och mögelfabriker producerar också stämpeldelar.