Rörböjningsteknik och rörbearbetning (3)
- Jun 01, 2018 -

Rörböjningsteknik och rörbearbetning (3)


17. Villkor och definitioner

Följande termer och definitioner gäller för denna standard.


● Böj: cirkelbågsrörsdelar för att ändra mediumets flödesriktning i rörledningen, och böjningsradien är inte mindre än 5 gånger av dess moderrörs ytterdiameter med raka sektioner i båda ändar.

● Arc: böjningssektion av böjar (armbåge)

● Böjningsvinkel: planvinkeln som bildas av riktningsändringen av hela böjningen.

● Böjradie: Avståndet från böjcentrumet till dess centrala axel.

● Yttre bågsidan: den böjda delen av en böjning i sidled.

● Inre båge sida: armbågens inre böjande del

● Neutralt ansikte: den sektion där väggtjockleken inte förändras och formen ändras på det böjda rörets böjda yta under rörböjning.

● Morrör: rakt rör för att göra en armbåge

● Rak sektion: En rak rördel mellan båda ändarna av det böjda röret

● Induktionsuppvärmningsböjning: induktionsuppvärmningsmetod används för att bilda en smal ringformig uppvärmningszon på stålrörets omkrets, och processen med kontinuerlig böjning utförs medan stålröret rör sig.

● Tillverkningsförfarandespecifikation: Tekniska dokument som anger materiella rörets materialegenskaper, böjningsprocess, värmebehandlingsutrustning och processer, icke-destruktiv testning, avfasningstyp och dimensioner av röränden, inklusive utvärderingsresultat från inspektionsmaskinen.

● Övergångszon: Ett område nära startpunkten eller slutpunkten som ligger från rörets ände som inte har värmts till den första delen av röret som har betor uppvärmd vid böjningstemperatur.

● Minskningshastighet för väggtjocklek:

(Mörrrörets minsta väggtjocklek - Minsta väggtjocklek hos bågens yttre båge) ÷ Minsta väggtjockleken hos moderröret%

● Provningsrör: rörmaterial för första provningen

● Böjning av rörproduktion: Böjning av rörproduktion enligt MPS godkänd av köparens skriftliga godkännande.


18. Symboler under rörböjning

A ---- Förlängningshastighet,%;

D ---- Ytterdiameter, mm;

DN --- Nominell diameter, mm;

ƒ ----- Vågavstånd från böjröret mm;

h ------ Våggrad av böjningsrör, mm;

L ------ Straight length sektion av böj röret, mm;

Q ------ Rörets vinkelräthet mm,

R ------ Böjningsradie av armbågen, mm;

Rm ----- Draghållfasthet, MPa;

Rt0,5 ------ Utbytesgränsen på 0,5% av den totala förlängningen, MPa;

r ---- Mutterrörets yttre radie, mm;

Så ------ Det ursprungliga tvärsnittet inom gänglängden av dragprovningsdelen, mm²;

Tdmin ------ Minsta design temperatur specificerad av köparen, ℃;

t ------- Nominell väggtjocklek på moderröret, mm;

t1 ------- Mörrrörets minsta väggtjocklek mm;

tH ------ Minsta väggtjocklek på armbågens yttre bågsida, mm;

ti ------- Minsta väggtjocklek på armbågens inre båge mm;

tmin ------- Beräkning av väggtjocklek baserad på rak sektion av böjt rör beräknat enligt GB50251 eller GB50253;

U --------- Plansgrad av böjningsrör, mm;

ɑ --------- Böjningsvinkel;

tube bending ----- Flexural flatness, mm;


19. Rörväggens tjocklek

Minsta väggtjocklek på den yttre bågen

Tube Bending

Minsta väggtjocklek på innerbågen

Tube Bending


20. Grundläggande information som tillhandahålls av köparen

Ett rörböjningsnamn;

B Antal rörböjningsdelar;

C moderröret som tillhandahålls av köparen eller tillverkaren

D-rörböjningsmaterial;

E Storleken på röret som böjer sig från köparen, inklusive:

1) nominell diameter DN.

2) ytterdiametern är D.

3) Minsta väggtjocklek ti.

4) rörets radie böjning.

5) rörböjningsvinkel.

6) rak längd L


21.   Böjning av parameteravvikelse


Tabell 5 Tillåten avvikelse för böjningsparametrar

Parameternamn Tillåten avvikelse för böjningsparametern
Uppvärmningsläge Ej tillåtet att byta
Svetsprocedurspecifikation för svetssöm av moderrör och svetsmaterial Ej tillåtet att byta
Moderrörets nominella diameter Ej tillåtet att byta
Böjningshastighet ± 2.5mm / min
Böjningstemperatur 25 ℃
Kylmediumflöde eller tryck 10%
Typ av kylmedium får inte ändra sig
Kylmediumstemperatur 15 ℃
Induktionsspole design får inte ändra sig
Induktionsuppvärmningsfrekvens 20%


22. Rörböjning och limning efter böjning

Efter rörböjning bör armbågen inte uppvärmas eller fixeras, förutom den övergripande värmebehandlingen över rörfasövergångstemperaturen.

Kallstorlek på armbågen är tillåten och ingen värmebehandling kan utföras. Behandlingsbehandling krävs och kall formning bör utföras före värmebehandling. Den permanenta deformationen bör inte vara större än 1,5% av ytterdiametern före kallformning. Beräkningen är följande:

tube bending

I formel:

A ----- Yttre diameter av kallstorlek, mm;

B ------ Yttre diameter av kallstorlek, mm;


Rör ände:

När det finns bestämmelser på spåren på röränden i konstruktionsschema ska den överensstämma med designkraven.

Böjningsrörets vinkel bör bearbetas.

När armbågens tjocklek är större än 2,0 mm tjockt rät rör, bör den inre kanten användas, och den inre höjden ska inte vara större än 15 grader.

Invändiga och yttre svetsar som mindre än 100 mm från ytan av rörändarna ska rengöras. Svetssömens höjd bör vara 0 mm ~ 0,5 mm efter rensning och den är jämn över ytan av det närliggande röret. Den återstående väggtjockleken hos det angränsande röret efter slipning av ytan bör inte vara mindre än 95% av den angivna väggtjockleken.


23. Markeringar

Markera position:

När armbågen är inspekterad, gör märken på utsidan och inuti röret från 100 mm från rörets ände.

Identifieringsinnehåll:

Om beställningskontraktet fastställs ska kontraktet utföras enligt kontraktet. Om det inte finns någon särskild bestämmelse i kontraktet ska utförandet utföras enligt figur 4.

tube bending


A ----- böjningsgrad (när moderröret antar GB / T9711);

B ----- standardnummer för utförande / standardnamn;

C ----- böjning av stålkvalitet;

D ------ yttre diameter (D);

E ------- rak segmentväggtjocklek (T);

F -------- rörböjningsradien;

G -------- rörböjningsvinkeln;

H -------- böjd rörnummer;

Jag ---------- Projektnamn / Köparkod;

J ---------- Tillverkarens namn / varumärke;

K ---------- tillverkningsdatum;


24 . Die Marks Printing

Ett klart och hållbart borstmärke bör användas för malspray. Teckensnittsfärgen ska vara lätt att identifiera; kalla och heta stämpelhammarmärken ska inte tillåtas.


25. Transporten, förvaringen och skyddet av böjpipan:

● Bärning

Nylonslingor eller krokar med gummiblott ska användas för hantering i verkstäder och mottagnings- och avsändningsområden. Användning av krok med metall med låg smältpunkt är inte tillåtet. Tillverkaren ska lämna in skriftlig hanteringsmetod till köparen för godkännande.

● Transport

Tillverkaren ska lämna in fullständiga leveransanvisningar före leverans till köparen för godkännande. Hållningen ska vara minst i linje med kraven för järnvägstransporter, motorvägstransporter eller sjötransporter. Den föreslagna metoden bör innehålla den nödvändiga beräkningsmetoden och staplingslayouten, bärbältesplatsen, kuddeblocket och fästbältet.

Lastbilar eller släpvagnar ska rengöras innan du lägger på böjar.

Armbågens svets ska inte vara i kontakt med någon del av isoleringsblocket. Svetsen ska inte komma i kontakt med någon del av järnvägsvagnen och släpvagnen, och röret får inte kontaktas direkt med det vassa föremålet i vagnen.

● Förvaring

Lagring av färdiga rörböjningsprodukter bör förhindras från deformation, skada och korrosion. Tillverkaren ska lämna in en skriftlig lagringsmetod till köparen för godkännande.

Tillverkaren ska lämna in metoden och ritningarna för de staplade och fasta böjarna som ska godkännas för köparens godkännande.

Det bör inte finnas någon kontakt mellan metall och metall mellan intilliggande rörböjande delar. För alla böjningar borde det inte vara någon direkt kontakt mellan armbågen och den snäva kedjan eller mellan armbågen och klaffbrädet.

● Skydd

Armbågen (böjer) bör hanteras noggrant under lagring, hantering och transport för att undvika skador. Änden av armbågen (böjar) ska skyddas av skyddshöljet på röränden och får inte avlägsnas under transport och förvaring.