Grundprocessen - Svetsning och tillverkning (5)
- Jun 20, 2018 -

Grundprocessen - Svetsning och tillverkning (5)


6. Svetsning och tillverkning


6.1 Klassificering av svetsmetoder


Svetsmetoderna är huvudsakligen bågsvetsning, elektroslagsvetsning, gassvetsning, plasmabågsvetsning, smältsvetsning, trycksvetsning och hårdlödning. De huvudsakliga metoderna för svetsning och tillverkning är bågsvetsning och gassvetsning.


6.2 Fördelen med bågsvetsning: flexibilitet, manövrerbarhet, bred tillämplighet, all positionssvetsning, bearbetad av enkel utrustning, god hållbarhet och låg underhållskostnad. Men arbetsintensiteten är stor och kvaliteten är inte stabil. Det beror på operatörsnivån.


Lämplig för svetsning och tillverkning av kolstål, låglegerat stål, rostfritt stål, koppar, aluminium och andra icke-järnlegeringar över 3 mm.

Welding And Fabrication


6.3 Flammetemperaturen och egenskaperna hos gassvetsning kan justeras. Svetsvärmekällan är bredare än den värmebestämda zonen, och värmen är inte så koncentrerad som bågsvetsningen, och produktiviteten är låg.


Den kan användas för svetsning och tillverkning av tunnväggiga strukturer och små delar, såsom svetsbart stål, gjutjärn, aluminium, koppar och dess legeringar, hårdmetall etc.

Welding And Fabrication